REKLAMÁCIA

Číslo bytového domu: Číslo bytu:
Meno a priezvisko:
Tel. kontakt: Mail. kontakt:
Popis reklamačnej vady:
Príloha (max. 20MB)
Súhlasím so spracovaním osobných údajov*